Bestuur

Het Bestuur van het nog nimmer geëvenaarde Heerendispuut Vinolentus;

Bestuur
Praeses: Dhr. D.H.B. (Dingeman) de Valk
Ab-Actis: Dhr. W.H. (Wouter) van Wensen
Quaestor: Dhr. A. (Aron) Visser

De Raad
Foarsitter: Dhr. R.P. (Rudmer) Veenstra
Skriewer: Dhr. B.A.M. (Bouwe) Spiekerman van Weezelenburg
Skathalder: Dhr. J. (Jos) Plug